Honda CR-Z Hybrid Car Forums banner

Reaction score
0

Profile posts Latest activity Discussions Albums Showcase items About

 • balackobama ·
  2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm và chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam. Không một tổ chức, cá nhân nào được phép can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của bên mua bảo hiểm”

  Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng mua bảo hiểm bởi các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam được nhà nước quản lý chăt chẽ, bị chi phối bởi các luật pháp hiện hành của Việt Nam. Nếu xảy ra tranh chấp, người mua bảo hiểm có thể đưa ra toà Việt Nam xét xử.

  Câu hỏi 3. Sự hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm được Luật quy định như thế nào nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng?
  balackobama ·
  Lớp học kế toán tổng hợp tại quảng ninh
  học kế toán tại đống đa
  Lớp học kế toán thực tế tại Hà Đông
  Lớp học kế toán tổng hợp tại bắc ninh
  Lớp học kế toán tổng hợp tại bắc giang
  Lớp học kế toán tổng hợp tại hoàng mai
  Lớp học kế toán tổng hợp
  eparssa ·
  Just in case you don't see my other message,
  58271 Pembina North Dakota. Please let me know price shipped.
  OneFitZ ·
  I had a basis test pipe for a while. You have a link to the video? I might be able to help you out more from that.
  _CrZ ·
  Hey guys ! I own a silver Cr-Z and really would like to upgrade it and basically put all my money into it. If anyone ever has any suggestions on what to do to it, let me know ! Always looking for new friends with Cr-Z's.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top